การจัดอันดับท่าป้องกันยิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Fire

ค่าการป้องกันยิม จะใช้ค่า Gym Weave ใน 100 วินาที มาคูณกับ ค่า Tankiness เพื่อหาการจัดอันดับค่าในการป้องกันยิม

การจัดอันดับเหล่านี้ จะไม่นำโปเกม่อนในตำนานมาคำนวนด้วย เพราะ โปเกม่อนในตำนานไม่สามารถนำมาป้องกันยิมได้
ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Tankiness Gym Weave Gym Defense %
1.
Charizard
Air Slash Blast Burn 32,178 1,097 7,870,301,179 100.00
2.
Charizard
Fire Spin Blast Burn 32,178 1,097 7,870,301,179 100.00
3.
Magmortar
Fire Spin Fire Punch 31,132 965 7,418,929,939 94.26
4.
Charizard
Ember Blast Burn 32,178 984 7,060,882,896 89.72
5.
Arcanine
Snarl Wild Charge 34,362 864 6,739,350,336 85.63
6.
Charizard
Wing Attack Blast Burn 32,178 938 6,733,671,250 85.56
7.
Arcanine
Snarl Crunch 34,362 848 6,614,547,552 84.04
8.
Arcanine
Snarl Fire Blast 34,362 840 6,552,146,160 83.25
9.
Arcanine
Snarl Flamethrower 34,362 840 6,552,146,160 83.25
10.
Flareon
Fire Spin Last Resort 29,177 904 6,485,626,951 82.41
11.
Flareon
Fire Spin Flamethrower 29,177 890 6,390,883,397 81.20
12.
Charizard
Fire Spin Flamethrower 32,178 890 6,389,237,938 81.18
13.
Magmortar
Fire Spin Fire Blast 31,132 823 6,330,082,013 80.43
14.
Charizard
Air Slash Flamethrower 32,178 874 6,268,686,278 79.65
15.
Flareon
Fire Spin Overheat 29,177 871 6,253,074,590 79.45
16.
Charizard
Fire Spin Overheat 32,178 871 6,251,464,613 79.43
17.
Charizard
Air Slash Overheat 32,178 854 6,130,912,954 77.90
18.
Charizard
Air Slash Dragon Claw 32,178 854 6,125,172,398 77.83
19.
Charizard
Fire Spin Dragon Claw 32,178 854 6,125,172,398 77.83
20.
Arcanine
Snarl Bulldoze 34,362 780 6,084,135,720 77.30
21.
Magmortar
Fire Spin Brick Break 31,132 790 6,077,863,002 77.23
22.
Arcanine
Fire Fang Crunch 34,362 776 6,056,055,094 76.95
23.
Houndoom
Snarl Crunch 26,064 1,018 5,941,090,714 75.49
24.
Flareon
Fire Spin Fire Blast 29,177 823 5,908,552,574 75.07
25.
Charizard
Fire Spin Fire Blast 32,178 823 5,907,031,301 75.05
26.
Arcanine
Fire Fang Wild Charge 34,362 756 5,896,931,544 74.93
27.
Magmortar
Karate Chop Fire Punch 31,132 760 5,844,099,040 74.26
28.
Arcanine
Fire Fang Fire Blast 34,362 745 5,812,689,665 73.86
29.
Arcanine
Fire Fang Flamethrower 34,362 745 5,812,689,665 73.86
30.
Charizard
Air Slash Fire Blast 32,178 806 5,786,479,642 73.52
31.
Magmortar
Karate Chop Fire Blast 31,132 752 5,782,582,208 73.47
32.
Flareon
Ember Last Resort 29,177 786 5,641,548,012 71.68
33.
Blaziken
Fire Spin Overheat 26,790 871 5,601,467,520 71.17
34.
Flareon
Ember Flamethrower 29,177 768 5,512,352,256 70.04
35.
Charizard
Ember Flamethrower 32,178 768 5,510,932,992 70.02
36.
Arcanine
Fire Fang Bulldoze 34,362 703 5,481,962,287 69.65
37.
Infernape
Fire Spin Flamethrower 27,633 890 5,462,181,950 69.40
38.
Infernape
Rock Smash Flamethrower 27,633 888 5,447,459,088 69.22
39.
Flareon
Ember Overheat 29,177 744 5,340,091,248 67.85
40.
Blaziken
Counter Overheat 26,790 830 5,339,139,840 67.84
41.
Typhlosion
Ember Overheat 32,178 744 5,338,716,336 67.83
42.
Charizard
Ember Overheat 32,178 744 5,338,716,336 67.83
43.
Infernape
Fire Spin Close Combat 27,633 864 5,300,230,464 67.34
44.
Houndoom
Snarl Fire Blast 26,064 907 5,296,538,419 67.30
45.
Houndoom
Snarl Foul Play 26,064 907 5,296,538,419 67.30
46.
Charizard
Ember Dragon Claw 32,178 736 5,281,310,784 67.10
47.
Flareon
Fire Spin Heat Wave 29,177 732 5,253,960,744 66.76
48.
Infernape
Fire Spin Solar Beam 27,633 847 5,197,170,427 66.04
49.
Infernape
Rock Smash Solar Beam 27,633 846 5,189,808,996 65.94
50.
Blaziken
Fire Spin Stone Edge 26,790 804 5,169,398,400 65.68
51.
Typhlosion
Ember Solar Beam 32,178 720 5,166,499,680 65.65
52.
Charizard
Wing Attack Flamethrower 32,178 718 5,149,278,014 65.43
53.
Ninetales
Fire Spin Flamethrower 33,630 890 5,060,561,688 64.30
54.
Flareon
Ember Heat Wave 29,177 702 5,038,634,484 64.02
55.
Houndoom
Fire Fang Crunch 26,064 860 5,023,304,294 63.83
56.
Flareon
Ember Fire Blast 29,177 696 4,995,569,232 63.47
57.
Charizard
Ember Fire Blast 32,178 696 4,994,283,024 63.46
58.
Typhlosion
Ember Fire Blast 32,178 696 4,994,283,024 63.46
59.
Blaziken
Fire Spin Brave Bird 26,790 774 4,976,510,400 63.23
60.
Charizard
Wing Attack Overheat 32,178 691 4,959,839,693 63.02
61.
Ninetales
Fire Spin Overheat 33,630 871 4,951,439,064 62.91
62.
Typhlosion
Shadow Claw Overheat 32,178 690 4,951,228,860 62.91
63.
Charizard
Wing Attack Dragon Claw 32,178 688 4,936,877,472 62.73
64.
Ninetales
Fire Spin Solar Beam 33,630 847 4,815,035,784 61.18
65.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 28,830 1,128 4,682,914,560 59.50
66.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 28,830 1,128 4,682,914,560 59.50
67.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 28,830 1,128 4,682,914,560 59.50
68.
Alolan-Marowak
Hex Shadow Ball 28,830 1,128 4,682,914,560 59.50
69.
Ninetales
Fire Spin Fire Blast 33,630 823 4,678,632,504 59.45
70.
Rapidash
Fire Spin Drill Run 26,406 854 4,665,813,451 59.28
71.
Charizard
Wing Attack Fire Blast 32,178 643 4,615,406,381 58.64
72.
Magmortar
Karate Chop Brick Break 31,132 600 4,613,762,400 58.62
73.
Torkoal
Fire Spin Overheat 34,916 871 4,593,241,699 58.36
74.
Infernape
Rock Smash Close Combat 27,633 744 4,564,087,344 57.99
75.
Rapidash
Fire Spin Fire Blast 26,406 823 4,499,645,774 57.17
76.
Torkoal
Fire Spin Solar Beam 34,916 847 4,466,706,115 56.75
77.
Magmar
Ember Fire Punch 25,102 852 4,405,702,224 55.98
78.
Ninetales
Ember Flamethrower 33,630 768 4,364,904,960 55.46
79.
Houndoom
Fire Fang Foul Play 26,064 745 4,350,727,987 55.28
80.
Houndoom
Fire Fang Fire Blast 26,064 745 4,350,727,987 55.28
81.
Blaziken
Counter Stone Edge 26,790 661 4,248,679,680 53.98
82.
Ninetales
Ember Overheat 33,630 744 4,228,501,680 53.73
83.
Blaziken
Counter Brave Bird 26,790 655 4,212,673,920 53.53
84.
Ninetales
Fire Spin Heat Wave 33,630 732 4,160,300,040 52.86
85.
Ninetales
Feint Attack Flamethrower 33,630 720 4,092,098,400 51.99
86.
Ninetales
Ember Solar Beam 33,630 720 4,092,098,400 51.99
87.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 28,830 975 4,047,732,000 51.43
88.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 28,830 975 4,047,732,000 51.43
89.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 28,830 975 4,047,732,000 51.43
90.
Alolan-Marowak
Rock Smash Shadow Ball 28,830 975 4,047,732,000 51.43
91.
Rapidash
Ember Drill Run 26,406 736 4,023,006,912 51.12
92.
Rapidash
Fire Spin Heat Wave 26,406 732 4,001,142,744 50.84
93.
Ninetales
Ember Heat Wave 33,630 702 3,989,795,940 50.69
94.
Magmar
Ember Flamethrower 25,102 768 3,971,337,216 50.46
95.
Ninetales
Ember Fire Blast 33,630 696 3,955,695,120 50.26
96.
Ninetales
Feint Attack Overheat 33,630 694 3,944,328,180 50.12
97.
Magmar
Karate Chop Fire Punch 25,102 760 3,929,969,120 49.93
98.
Torkoal
Ember Overheat 34,916 744 3,922,603,104 49.84
99.
Magmar
Karate Chop Fire Blast 25,102 752 3,888,601,024 49.41
100.
Magmar
Karate Chop Flamethrower 25,102 752 3,888,601,024 49.41
101.
Rapidash
Ember Heat Wave 26,406 702 3,837,161,484 48.75
102.
Torkoal
Fire Spin Earthquake 34,916 727 3,834,028,195 48.72
103.
Ninetales
Feint Attack Solar Beam 33,630 670 3,807,924,900 48.38
104.
Rapidash
Ember Fire Blast 26,406 696 3,804,365,232 48.34
105.
Torkoal
Ember Solar Beam 34,916 720 3,796,067,520 48.23
106.
Arcanine
Bite Crunch 34,362 484 3,775,284,216 47.97
107.
Ninetales
Feint Attack Fire Blast 33,630 646 3,671,521,620 46.65
108.
Magmar
Ember Fire Blast 25,102 696 3,599,024,352 45.73
109.
Camerupt
Rock Smash Overheat 23,392 789 3,580,519,872 45.49
110.
Typhlosion
Shadow Claw Solar Beam 32,178 495 3,551,968,530 45.13
111.
Camerupt
Rock Smash Solar Beam 23,392 765 3,471,606,720 44.11
112.
Typhlosion
Shadow Claw Fire Blast 32,178 483 3,465,860,202 44.04
113.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 28,830 828 3,437,458,560 43.68
114.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 28,830 828 3,437,458,560 43.68
115.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 28,830 828 3,437,458,560 43.68
116.
Alolan-Marowak
Hex Fire Blast 28,830 828 3,437,458,560 43.68
117.
Camerupt
Ember Overheat 23,392 744 3,376,307,712 42.90
118.
Camerupt
Ember Solar Beam 23,392 720 3,267,394,560 41.52
119.
Camerupt
Rock Smash Earthquake 23,392 708 3,212,937,984 40.82
120.
Torkoal
Ember Earthquake 34,916 600 3,163,389,600 40.19
121.
Arcanine
Bite Wild Charge 34,362 402 3,135,669,948 39.84
122.
Ninetales
Feint Attack Heat Wave 33,630 548 3,114,541,560 39.57
123.
Arcanine
Bite Flamethrower 34,362 396 3,088,868,904 39.25
124.
Arcanine
Bite Fire Blast 34,362 396 3,088,868,904 39.25
125.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 28,830 741 3,076,276,320 39.09
126.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 28,830 741 3,076,276,320 39.09
127.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 28,830 741 3,076,276,320 39.09
128.
Alolan-Marowak
Rock Smash Fire Blast 28,830 741 3,076,276,320 39.09
129.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 28,830 740 3,072,124,800 39.03
130.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 28,830 740 3,072,124,800 39.03
131.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 28,830 740 3,072,124,800 39.03
132.
Alolan-Marowak
Hex Bone Club 28,830 740 3,072,124,800 39.03
133.
Magcargo
Rock Throw Overheat 26,167 830 3,020,341,675 38.38
134.
Rapidash
Low Kick Fire Blast 26,406 546 2,984,458,932 37.92
135.
Arcanine
Bite Bulldoze 34,362 382 2,979,666,468 37.86
136.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 28,830 710 2,947,579,200 37.45
137.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 28,830 710 2,947,579,200 37.45
138.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 28,830 710 2,947,579,200 37.45
139.
Alolan-Marowak
Rock Smash Bone Club 28,830 710 2,947,579,200 37.45
140.
Camerupt
Ember Earthquake 23,392 648 2,940,655,104 37.36
141.
Rapidash
Low Kick Drill Run 26,406 524 2,864,206,008 36.39
142.
Magcargo
Ember Overheat 26,167 744 2,706,086,472 34.38
143.
Magcargo
Ember Stone Edge 26,167 732 2,662,439,916 33.83
144.
Magcargo
Ember Heat Wave 26,167 702 2,553,323,526 32.44
145.
Magcargo
Rock Throw Stone Edge 26,167 701 2,548,958,870 32.39
146.
Magcargo
Rock Throw Heat Wave 26,167 689 2,505,312,314 31.83
147.
Rapidash
Low Kick Heat Wave 26,406 444 2,426,922,648 30.84

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่