การจัดอันดับท่าโจมตียิมที่ดีที่สุด ของธาตุ : Dragon

การหาค่าโจมตียิมที่ดีที่สุด โดยจะใช้ค่าโจมตี Weave หรือ No Weave ใน 100 วินาที และ คูณ ด้วยค่า Pokemon base attack ของโปเกม่อนนั้นๆ เพื่อให้ได้อันดับความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ท่าโจมตีที่เป็นตัวอักษรสีแดง คือ ไม่สามารถพบได้อีกแล้วจากการฟักไข่ หรือจับโปเกม่อน ณ เวลานี้

% บอกคุณว่า Pokemon ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ Pokemon ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้

Rank Pokemon Quick Move Charge Move Weave No Weave Gym Offense %
1.
Rayquaza
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 639,000 100.00
2.
Dialga
Metal Claw Draco Meteor 2,278 1,363 626,340 98.02
3.
Palkia
Dragon Tail Hydro Pump 2,232 1,620 624,960 97.80
4.
Palkia
Dragon Tail Draco Meteor 2,232 1,620 624,960 97.80
5.
Salamence
Dragon Tail Draco Meteor 2,232 1,620 618,264 96.75
6.
Palkia
Dragon Breath Draco Meteor 2,203 1,440 616,896 96.54
7.
Rayquaza
Air Slash Outrage 2,160 1,394 613,440 96.00
8.
Dialga
Dragon Breath Draco Meteor 2,203 1,440 605,880 94.82
9.
Dragonite
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 591,750 92.61
10.
Garchomp
Dragon Tail Outrage 2,250 1,620 587,250 91.90
11.
Palkia
Dragon Breath Hydro Pump 2,088 1,440 584,640 91.49
12.
Rayquaza
Dragon Tail Aerial Ace 2,034 1,620 577,656 90.40
13.
Salamence
Dragon Tail Hydro Pump 2,076 1,620 575,052 89.99
14.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Claw 2,172 1,620 571,236 89.40
15.
Dragonite
Dragon Tail Hurricane 2,160 1,620 568,080 88.90
16.
Salamence
Fire Fang Draco Meteor 2,037 1,221 564,249 88.30
17.
Dragonite
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 558,612 87.42
18.
Dragonite
Dragon Breath Outrage 2,117 1,440 556,718 87.12
19.
Palkia
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 553,840 86.67
20.
Dialga
Metal Claw Iron Head 2,006 1,363 551,760 86.35
21.
Garchomp
Mud Shot Outrage 2,112 996 551,232 86.26
22.
Salamence
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 547,906 85.74
23.
Latios
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 547,363 85.66
24.
Dragonite
Steel Wing Outrage 2,079 1,375 546,777 85.57
25.
Dragonite
Dragon Tail Hyper Beam 2,064 1,620 542,832 84.95
26.
Dialga
Dragon Breath Iron Head 1,973 1,440 542,520 84.90
27.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 537,151 84.06
28.
Latios
Zen Headbutt Solar Beam 2,002 1,296 536,429 83.95
29.
Garchomp
Dragon Tail Earthquake 2,052 1,620 535,572 83.81
30.
Rayquaza
Air Slash Aerial Ace 1,880 1,394 534,034 83.57
31.
Latios
Dragon Breath Solar Beam 1,987 1,440 532,570 83.34
32.
Latios
Zen Headbutt Dragon Claw 1,987 1,296 532,570 83.34
33.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 82.93
34.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 82.93
35.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 82.93
36.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Solar Beam 2,304 1,620 529,920 82.93
37.
Dragonite
Dragon Breath Hyper Beam 2,009 1,440 528,314 82.68
38.
Dragonite
Dragon Breath Dragon Pulse 2,002 1,440 526,421 82.38
39.
Dragonite
Dragon Breath Hurricane 1,994 1,440 524,527 82.09
40.
Garchomp
Dragon Tail Fire Blast 1,978 1,620 516,258 80.79
41.
Dragonite
Steel Wing Dragon Claw 1,961 1,375 515,743 80.71
42.
Palkia
Dragon Breath Fire Blast 1,838 1,440 514,528 80.52
43.
Latios
Dragon Breath Psychic 1,915 1,440 513,274 80.32
44.
Dragonite
Steel Wing Hurricane 1,936 1,375 509,168 79.68
45.
Rayquaza
Dragon Tail Ancient Power 1,792 1,620 508,928 79.64
46.
Latios
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 506,842 79.32
47.
Dialga
Metal Claw Thunder 1,833 1,363 504,020 78.88
48.
Dialga
Dragon Breath Thunder 1,831 1,440 503,580 78.81
49.
Dragonite
Steel Wing Dragon Pulse 1,896 1,375 498,648 78.04
50.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 76.88
51.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 76.88
52.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 76.88
53.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Seed Bomb 2,136 1,620 491,280 76.88
54.
Dragonite
Steel Wing Hyper Beam 1,861 1,375 489,443 76.60
55.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 76.45
56.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 76.45
57.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 76.45
58.
Alolan-Exeggutor
Dragon Tail Dragon Pulse 2,124 1,620 488,520 76.45
59.
Salamence
Fire Fang Hydro Pump 1,759 1,221 487,243 76.25
60.
Salamence
Fire Fang Fire Blast 1,753 1,221 485,581 75.99
61.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Dragon Claw 2,149 1,534 483,570 75.68
62.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Dragon Claw 2,149 1,534 483,570 75.68
63.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Dragon Claw 2,149 1,534 483,570 75.68
64.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Dragon Claw 2,149 1,534 483,570 75.68
65.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 74.81
66.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 74.81
67.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 74.81
68.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Solar Beam 2,078 864 478,032 74.81
69.
Rayquaza
Air Slash Ancient Power 1,666 1,394 473,144 74.04
70.
Latias
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 465,667 72.87
71.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 459,540 71.92
72.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 459,540 71.92
73.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 459,540 71.92
74.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 459,540 71.92
75.
Garchomp
Mud Shot Earthquake 1,752 996 457,272 71.56
76.
Latias
Zen Headbutt Dragon Claw 1,987 1,296 453,082 70.90
77.
Flygon
Dragon Tail Dragon Claw 2,172 1,620 445,260 69.68
78.
Garchomp
Mud Shot Fire Blast 1,682 996 439,002 68.70
79.
Latias
Dragon Breath Psychic 1,915 1,440 436,666 68.34
80.
Latias
Zen Headbutt Psychic 1,891 1,296 431,194 67.48
81.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 67.16
82.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 67.16
83.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 67.16
84.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Seed Bomb 1,866 864 429,180 67.16
85.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 67.12
86.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 67.12
87.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 67.12
88.
Alolan-Exeggutor
Bullet Seed Dragon Pulse 1,865 864 428,904 67.12
89.
Flygon
Dragon Tail Earthquake 2,052 1,620 420,660 65.83
90.
Latias
Dragon Breath Thunder 1,831 1,440 417,514 65.34
91.
Kingdra
Waterfall Outrage 2,150 1,594 417,178 65.29
92.
Kingdra
Water Gun Outrage 2,136 1,200 414,384 64.85
93.
Flygon
Dragon Tail Stone Edge 2,004 1,620 410,820 64.29
94.
Kingdra
Dragon Breath Outrage 2,117 1,440 410,659 64.27
95.
Kingdra
Waterfall Hydro Pump 2,105 1,594 408,331 63.90
96.
Latias
Zen Headbutt Thunder 1,780 1,296 405,840 63.51
97.
Kingdra
Dragon Breath Hydro Pump 2,088 1,440 405,072 63.39
98.
Giratina(Altered-Forme)
Shadow Claw Dragon Claw 2,149 1,534 401,900 62.90
99.
Flygon
Mud Shot Dragon Claw 1,944 996 398,520 62.37
100.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 393,120 61.52
101.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 393,120 61.52
102.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 393,120 61.52
103.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 393,120 61.52
104.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Ancient Power 1,742 1,534 391,860 61.32
105.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Ancient Power 1,742 1,534 391,860 61.32
106.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Ancient Power 1,742 1,534 391,860 61.32
107.
Giratina(Origin-Forme)
Shadow Claw Ancient Power 1,742 1,534 391,860 61.32
108.
Kingdra
Water Gun Hydro Pump 2,010 1,200 389,940 61.02
109.
Kingdra
Waterfall Blizzard 1,994 1,594 386,836 60.54
110.
Altaria
Peck Sky Attack 2,736 1,200 385,776 60.37
111.
Giratina(Altered-Forme)
Dragon Breath Dragon Claw 2,042 1,440 381,929 59.77
112.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Ancient Power 1,695 1,440 381,330 59.68
113.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Ancient Power 1,695 1,440 381,330 59.68
114.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Ancient Power 1,695 1,440 381,330 59.68
115.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Ancient Power 1,695 1,440 381,330 59.68
116.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Shadow Sneak 1,690 1,440 380,160 59.49
117.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Shadow Sneak 1,690 1,440 380,160 59.49
118.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Shadow Sneak 1,690 1,440 380,160 59.49
119.
Giratina(Origin-Forme)
Dragon Breath Shadow Sneak 1,690 1,440 380,160 59.49
120.
Kingdra
Dragon Breath Blizzard 1,946 1,440 377,602 59.09
121.
Altaria
Dragon Breath Sky Attack 2,676 1,440 377,316 59.05
122.
Flygon
Mud Shot Earthquake 1,752 996 359,160 56.21
123.
Kingdra
Water Gun Blizzard 1,846 1,200 358,124 56.04
124.
Flygon
Mud Shot Stone Edge 1,616 996 331,280 51.84
125.
Giratina(Altered-Forme)
Shadow Claw Shadow Sneak 1,747 1,534 326,726 51.13
126.
Giratina(Altered-Forme)
Shadow Claw Ancient Power 1,742 1,534 325,679 50.97
127.
Giratina(Altered-Forme)
Dragon Breath Ancient Power 1,695 1,440 316,928 49.60
128.
Giratina(Altered-Forme)
Dragon Breath Shadow Sneak 1,690 1,440 315,955 49.45
129.
Altaria
Dragon Breath Dragon Pulse 2,002 1,440 282,226 44.17
130.
Altaria
Dragon Breath Dazzling Gleam 1,936 1,440 272,976 42.72
131.
Altaria
Peck Dragon Pulse 1,908 1,200 269,028 42.10
132.
Altaria
Peck Dazzling Gleam 1,832 1,200 258,312 40.42

เกี่ยวกับค่าเหล่านี้

ตอนแรกเราได้ข้อมูลจากตารางของ Professor_Kukui (here) แต่เขาไม่ได้อัพเดทข้อมูลมาตั้งแต่ โปเกม่อน generation 2 พวกเราจึงได้ทำต่อ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง และสูตรคำนวนต่างๆของ Professor_Kukui ในการคำนวนหาค่าต่างๆ โดยเขาจะใช้ "Dueling Ability" , "Gym Offense" และ "Gym Defense". ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ link ที่ทางเราให้ไว้ได้ แต่เราจะอธิบายคร่าวๆ เอาไว้ที่นี่